اطلاعیه ها

شنبه, ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

گروه تجاری سازی و خدمات تخصصی پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد به منظور تامین خدمات تخصصی برای شرکت های فناور و دانش بنیان خود، اقدام به شناسایی و به کار گیری کارگزاران ذیصلاح نماید. از متقاضیانی که دارای سابقه فعالیت در این حوزه هستند دعوت می گردد رزومه خود را همراه با مستندات و مجوز های مرتبط، حداکثر تا تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ به آدرس ارسال کنند.

پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

پارک علم و فناوری، دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1387 اقدام به اخذ مجوز تاسیس واحد اقماری پارک علم و فناوری خراسان نمود. در ادامه و در سال 1390 دریافت موافقت اصولی تاسیس مرکز رشد واحدهای فناور جامع و سال 1391 موافقت اصولی مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی حاصل شد. کسب موافقت قطعی مرکز رشد واحدهای فناور جامع و تمدید موافقت اصولی مرکز رشد علوم انسانی نیز در سال 1397 محقق گردید و سرانجام مرداد ماه سال 1400، که مجوز تاسیس پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد از سوی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی صادر گردید.

 
0
شرکت‌ها از ابتدا
0
شرکت‌های جاری
0
شرکت‌های دانش بنیان
0
کارگزاران
0
محصولات
0
محصولات دانش بنیان

مراکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد

مراکز رشدِ پارک علم و فناوریِ دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1387 تأسیس و با هدایت هسته ها و شرکت های نوآور و فناور برخاسته از درون دانشگاه، توانسته است بیش از 400 طرح که در قالب واحدهای فناور وارد این مراکز شده اند را به ثمر برساند. این مراکز در دو بخش مرکز رشد جامع و مرکز رشد علوم انسانی فعالیت می نمایند.

امور موسسات

امورموسسات با هدف ایجاد انگیزه، مدیریت جریان دانش و فناوری، فراهم آوردن امکانات زیربنایی و تسهیلات قانونی به منظور ایجاد محیط کاری مناسب در دانشگاه برای مراکز تحقیق و توسعه شرکت های تولیدی و صنعتی و موسسات دانش بنیان با رویکرد اقتصادی و در جهت فراهم سازی زمینه استفاده صنایع از ظرفیت های علمی اعضای هیات علمی و دانشجویان، آزمایشگاه ها و کارگاه ها، هم افزایی علم و ثروت، رونق اقتصاد دانشی، تجاری سازی تحقیقات کاربردی، هماهنگی درون بخشی با سایر واحدهای دانشگاه همچون دفتر ارتباط با جامعه ، توانمندسازی و مهارت افزایی دانشجویان دانشگاه مشغول فعالیت و ارائه خدمات می باشد.

کارگزاران خدمات تخصصی پارک

کارگزار، نهادی با هویت حقیقی یا حقوقی مستقل است که به منظور ارائه خدمات تخصصی به اعضای پارک (واحدهای فناور و حوزه ستادی) فعالیت می‌کند. کارگزاران پارک شامل ارائه دهندگان خدمات تخصصی، شتاب دهنده‌ها، نمایندگی دستگاه‌های اجرایی، سمن‌ها و سرمایه گذاران ریسک پذیر( صندوق و...) واحدهای خدماتی مشاوره‌ای و تخصصی، انجمن‌های تخصصی که ذیل گروه تجاری سازی، خدمات تخصصی و پشتیبانی پارک دانشگاه فعالیت می‌نمایند.

محصولات پارک علم و فناوری