پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی فعالیت خود را در پهنه ۵۰۰ هکتاری دانشگاه آغاز نمود. مراکز رشد دانشگاه فردوسی (مرکز رشد جامع و علوم انسانی) از سال ۱۳۸۷و ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز نمودند و در حال حاضر  ۱۵۸ شرکت و واحد فناور و دانش بنیان در این مجموعه مشغول کسب و کار حرفه ای می باشند. مرکز رشد علوم انسانی در چهار محور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علوم شناختی (با تمرکز بر ذهن) فعالتی دارد. پارک علم و فناوری دانشگاه جهت تسهیل ایجاد کسب و کارهای جدید اقدام به صدور مجوز و ارائه خدمات تخصصی زیر می نماید:

 • computer iconمجوز هایی که می تانید از پارک علم و فناوری دریافت کنید

 

واحدهای فناور برای تقویت و توسعه کسب و کار های خود (متناسب با نوع فعالیت) نیازمند به اخذ برخی از مجوز های ذیل می باشند:

 • edit iconثبت طرح صنعتی
 • edit iconثبت نشان جغرافیایی
 • edit iconثبت علامت تجاری (برند)
 • edit iconثبت بین المللی علامت (تحت سیستم مادرید)
 • edit iconثبت اختراع
 • edit iconثبت بین المللی اختراعات (سیستم PCT)
 • computer iconسامانه بهین یاب (وزارت صنعت معدن و تجارت)

 • edit iconفرایند های فنی مهندسی (صدور جواز تاسیس، صدور پروانه)
 • edit iconفرایند های تحقیق و توسعه (صدور گواهی، صدور پروانه)
 • edit iconفرایند های مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی (صدور جواز تاسیس، صدور پروانه)
 • edit iconفرایند های پروانه نرم افزار (صدور پروانه)