شرایط اولیه پذیرش در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد عبارتند از:

ایده-استارت-آپ  

1- داشتن ایده محوری

ايده محورى، محصولى است كه مى خواهيد طى مدت استقرار در مركز رشد دانشگاه فردوسی مشهد ايجاد كنيد يا توسعه دهيد

2- نوآورى فناورانه

تحقق ايده محورى که مستلزم نوآورى در حوزه فناورى باشد

  انواع-نوآوری-در-محصول
business-plan.jpg-e1448413936977

 

3- داشتن طرح كسب و كار براى ايده محورى

اين طرح، علاوه بر تشريح ابعاد و ارزش های علمى-فنى ايده محورى، اقتصادى بودن سرمايه گذارى بر روى آن را نیز توجيه مى كند

4- داشتن گروه كارى

حضور تمام وقت حداقل 2 نفر دانش آموخته مقطع كارشناسى (داراى تخصص مرتبط با ايده محورى) در گروه كارى ضرورى است.

توضيح: گروه كارى مى‌تواند يك شركت ثبت‌شده يا هسته اوليه شركتى باشد كه در آينده نزديك به ثبت خواهد رسيد

  88888888888888888888888888555555555555555555555
8888888888888  

5- تاريخ ثبت شركت

شركت‌هايى مى‌توانند در مركز رشد دانشگاه فردوسی مشهد مستقر شوند كه از زمان ثبت آنها بيش از 3 سال نگذشته باشد و 51 درصد سهام و اعضا فارغ التحصيل، كارشناس يا عضو هيات علمی دانشگاه فردوسی مشهد باشد