در پاویون پارک دانشگاه در این نمایشگاه، ۵ شرکت از شرکت های مراکز رشد پارک دانشگاه و ۴ شرکت از شرکت های امور موسسات پارک دانشگاه، میزبان بازدیدکنندگان خواهند بود.

 

P1070442P1070507

P1070219P1070449

P1070215P1070483

P1070486P1070491

P1070493P1070434