تدبیر اندیشان آرکا

تدبیر اندیشان آرکا

تدبیر اندیشان آرکا

مدیر عامل: زهرا اطهری تلفن ثابت: 9158006077 وب سایت: www.arkatac.com محل استقرار: ساختمان شهید استیری - 442
جزئیات بیشتر‌
توسعه تجارت هوشمند

توسعه تجارت هوشمند

توسعه تجارت هوشمند

مدیر عامل: حمیدرضا خسروی تلفن ثابت: 9120237223 وب سایت: محل استقرار: ساختمان شهید مقصودلو -201
جزئیات بیشتر‌
ایده پردازان جوان فالینوس

ایده پردازان جوان فالینوس

ایده پردازان جوان فالینوس

مدیر عامل: رحمان منصوری راد تلفن ثابت: 9904155863 وب سایت: falinoos.ir محل استقرار: ساختمان شهید حکمت-305
جزئیات بیشتر‌
آرکا حساب اعتماد آفرین پارس

آرکا حساب اعتماد آفرین پارس

آرکا حساب اعتماد آفرین پارس

مدیر عامل: نگار خبازی تلفن ثابت: 9159432692 وب سایت: arkahesab.com محل استقرار: ساختمان شهید مقصودلو -113
جزئیات بیشتر‌
توسعه سامانه های رایانه ای سماتوس

توسعه سامانه های رایانه ای سماتوس

توسعه سامانه های رایانه ای سماتوس

مدیر عامل: محسن کامیار تلفن ثابت: 9366040911 وب سایت: samatoos.ir محل استقرار: ساختمان شهید مقصودلو -202
جزئیات بیشتر‌
کالافناور گستر کالاک

کالافناور گستر کالاک

کالافناور گستر کالاک

مدیر عامل: حسن معدنی ثانی تلفن ثابت: 9155161137 وب سایت: kaalaak.com محل استقرار: ساختمان شهید حکمت-309و311
جزئیات بیشتر‌
راهکار های مدیریت و کسب و کار کیان آوید

راهکار های مدیریت و کسب و کار کیان آوید

راهکار های مدیریت و کسب و کار کیان آوید

مدیر عامل: هادی طاهرپور کلانتری تلفن ثابت: 9153661768 وب سایت: محل استقرار: ساختمان شهید مقصودلو -306
جزئیات بیشتر‌
مرکز توسعه تحقیقات و فناوری مبنا

مرکز توسعه تحقیقات و فناوری مبنا

مرکز توسعه تحقیقات و فناوری مبنا

مدیر عامل: احسان دلاوری تلفن ثابت: 9106798016 وب سایت: محل استقرار: ساختمان شهید مقصودلو -301
جزئیات بیشتر‌
کارگزار حقیقی – سیدمحمد حسینی

کارگزار حقیقی – سیدمحمد حسینی

کارگزار حقیقی – سیدمحمد حسینی

مدیر عامل: سیدمحمد حسینی تلفن ثابت: 9015964043 وب سایت: محل استقرار: ساختمان شهید مقصودلو -213
جزئیات بیشتر‌
ثروت آفرین شمس

ثروت آفرین شمس

ثروت آفرین شمس

مدیر عامل: رسول حسنی تلفن ثابت: 9159138533 وب سایت: محل استقرار: ساختمان شهید چمران-R24
جزئیات بیشتر‌
شتابدهنده کسب و کار فردوسی فرجاد

شتابدهنده کسب و کار فردوسی فرجاد

شتابدهنده کسب و کار فردوسی فرجاد

مدیر عامل: مصطفی مکارم تلفن ثابت: 9155129524 وب سایت: ferdowsiaccelerator.ir محل استقرار: ندارد
جزئیات بیشتر‌
صنعت یاران توس گستر شرق

صنعت یاران توس گستر شرق

صنعت یاران توس گستر شرق

مدیر عامل: حمید شکوهی تلفن ثابت: وب سایت: محل استقرار:
جزئیات بیشتر‌
سندیکای صنعت برق ایران – شعبه خراسان

سندیکای صنعت برق ایران – شعبه خراسان

سندیکای صنعت برق ایران – شعبه خراسان

مدیر عامل: محمد پات راد تلفن ثابت: وب سایت: محل استقرار:
جزئیات بیشتر‌