امور مؤسسات، از بخش‌های تابعۀ پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد و یکی از ارکان مهم و اصلی پارک مذکور است. این واحد، مسئول خدمات‌رسانی به شرکت‌های رشد یافته (فن آموختگان) پس از خروج از مرکز رشد و نیز بخش تحقیق و توسعۀ شرکت‌های تولیدی بزرگ (دولتی، خصوصی و تعاونی) است و به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، رونق توسعه اقتصاد دانش محور، ترویج و گسترش و کاربرد اختراع، نوآوری و فناوری و همچنین طراحی و تولید کالا و خدمات فناوری برتر، این‌گونه شرکت‌ها (مؤسسات) را پذیرش و به آن‌ها خدمت‌رسانی می‌کند.

با توجه به اهمیت فرایند پذیرش موسسات همکار (واحدهای تحقیق و توسعه شرکت‌های همکار و شتابدهنده‌ها) در پارک‌های علم و فناوری، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تحقق اهداف پارک و گام نخست برای تضمین مشارکت اثربخش در فرایند توسعه فناوری، اداره امور موسسات پارک به شرح زیر تشکیل می­گردد.

هدف

بهبود عملکرد و یکپارچگی فرایند پذیرش و نظارت بر فعالیت موسسات همکار بر اساس راهبردها و سیاست‌های اجرایی پارک

 

وظايف اداره امور موسسات

 • برنامه‌ریزی برای ايجاد و توسعه ارتباط پويا بين دانشگاه و جامعه

 • ارائه و به‌روز رسانی مدل مشارکت مؤثر با واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي

 • شناسایی و دريافت نيازها و مسائل جامعه، تعريف طرح‌هاي کاربردی و توسعه با مشارکت بخش خصوصی

 • تنظیم و نظارت بر اجرای تفاهم‌نامه‌های همکاری

 • راه‌اندازی و راهبری شبکه‌های تخصصی- همکار در حوزه فناوری

 • ارتباط موثر و هماهنگی با موسسات، سازمان‌ها و نهادهای سرمایه‌گذار

 • نظارت مستمر بر حسن اجرای فعالیت مراکز فناوری و نوآوری

 • تدوین و پیشنهاد آیین نامه‌های اجرایی مورد نیاز

 • بررسی و تصویب درخواست‌هاي پذيرش موسسات همکار در پارك براساس شاخص­های کاربرگ پذیرش

 • ارزیابی مستمر فعالیت موسسات همکار پارک بر اساس برنامه توسعه فناوری موسسه و شاخص­های:

 • اثربخشی فعالیتهای تخصصی، اقتصادی و اشتغال­زایی موسسه

 • تجاري سازی نتايج تحقيقات

 • تولید دارائیهای فکری و تدوین دانش فنی

 • میزان جذب سرمایه­های ملی، منطقه­ای و بین­المللی

 • حضور و مشارکت موثر موسسه در میدانهای تخصصی ملی و بین­المللی

 • میزان هم­افزایی و مشارکت با سایر موسسات مستقر در پارک اعم از موسسات همکار و واحدهای مستقر در مراکز رشد

 

 

 

گردش کار پذیرش امور موسسات