کارگزار: نهادی با هویت حقیقی یا حقوقی مستقل است که به منظور ارائه خدمات تخصصی به اعضای
پارک (واحدهای فناور و حوزه ستادی) فعالیت می‌کند کارگزاران پارک شامل ارائه دهندگان خدمات
تخصصی، شتاب دهنده‌ها، نمایندگی دستگاه‌های اجرایی، سمن‌ها و سرمایه گذاران ریسک پذیر( صندوق و...)
واحدهای خدماتی مشاوره‌ای و تخصصی، انجمن‌های تخصصی که ذیل گروه تجاری سازی، خدمات تخصصی و پشتیبانی پارک دانشگاه فعالیت می‌نمایند.

شتاب دهنده : نهادی با هویت حقوقی مستقل است که در چارچوب یک برنامه حمایتی کوتاه مدت با
شناسایی و انتخاب ایده‌های فناورانه، استارتاپ‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد و امکان رشد سریع و
صحیح هسته‌های نوپا (استارتاپ‌ها) را فراهم می‌نمایند STARTUP STUDIOS در همین دسته قرار
می‌گیرند

خدمات: انواع خدمات مورد نیاز اعضای پارک از قبیل خدمات مالی، انواع مشاوره ،خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی، تامین تجهیزات مورد نیاز برای رشد یک کسب و کار و خدمات تجاری سازی محصولات.