در پاویون پارک دانشگاه در این نمایشگاه، ۵ شرکت از شرکت های مراکز رشد پارک دانشگاه و ۴ شرکت از شرکت های امور موسسات پارک دانشگاه، میزبان بازدیدکنندگان خواهند بود.

 

P1070551P1070555

P1070542P1070576

P1070588P1070602

P1070616P1070881P1070598P1070604