فناوران هوشمند کاشت

فناوران هوشمند کاشت

فناوران هوشمند کاشت

مدیر عامل: کاظم معصومی تلفن ثابت: 09157776899 وب سایت: www.gardenyar.ir محل استقرار: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد - پارک علم و فناوری - مجموعه کوثر
جزئیات بیشتر‌
پیشرو ورزان آرنا

پیشرو ورزان آرنا

پیشرو ورزان آرنا

مدیر عامل: علی ساعت چیان تلفن ثابت: 05138769229 وب سایت: www.arnasport.com محل استقرار: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، پارک علم و فناوری ، مجتمع کارگاهی، واحد 438
جزئیات بیشتر‌
معنا پردازان فناور رایا

معنا پردازان فناور رایا

معنا پردازان فناور رایا

مدیر عامل: سجاد ایزدی تلفن ثابت: 09038534333 وب سایت: mpfr.ir محل استقرار: پارک علم و فناوری - بین مرکز رشد 3 و 4
جزئیات بیشتر‌
مشاران صنعت مانا توس

مشاران صنعت مانا توس

مشاران صنعت مانا توس

مدیر عامل: مسعود مشارموحد تلفن ثابت: 09155071002 وب سایت: mosharan-co.ir محل استقرار: پارک علم و فناوری ، مجتمع کارگاهی
جزئیات بیشتر‌
استعداد گستران فرتاک نوین

استعداد گستران فرتاک نوین

استعداد گستران فرتاک نوین

مدیر عامل: شیما پرندآور تلفن ثابت: وب سایت: www.talentjob.ir محل استقرار: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ، ساختمان شهید رفیعی، واحد 428
جزئیات بیشتر‌
احیا مبتکران کیمیا توس

احیا مبتکران کیمیا توس

احیا مبتکران کیمیا توس

مدیر عامل: سعید علی تنه تلفن ثابت: وب سایت: محل استقرار:
جزئیات بیشتر‌
امید الکترونیک سپهر توس

امید الکترونیک سپهر توس

امید الکترونیک سپهر توس

مدیر عامل: مجید خسروی تلفن ثابت: 05136033556 وب سایت: omid-elec.ir محل استقرار: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، ساختمان شهید ارشادی ، واحد 103 و 119
جزئیات بیشتر‌
گنجینه اندیشه حیات آبی ذهن

گنجینه اندیشه حیات آبی ذهن

گنجینه اندیشه حیات آبی ذهن

مدیر عامل: محمد غلامپور تلفن ثابت: وب سایت: محل استقرار: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، ساختمان شهید چمران، واحد L21
جزئیات بیشتر‌
ایده پردازان اندیشه فرتاک

ایده پردازان اندیشه فرتاک

ایده پردازان اندیشه فرتاک

مدیر عامل: مریم عابدی استاد تلفن ثابت: وب سایت: avidak.ir محل استقرار: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، ساختمان شهید حکمت،
جزئیات بیشتر‌
پیشرو فناوران برق و ابزار دقیق پارس

پیشرو فناوران برق و ابزار دقیق پارس

پیشرو فناوران برق و ابزار دقیق پارس

مدیر عامل: فرشید پورعلیزاده تلفن ثابت: وب سایت: pishrofanavar.ircontact محل استقرار: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، ساختمان شهید رفیعی، واحد 430
جزئیات بیشتر‌
شیمی پژوهان بهراد اکسیر

شیمی پژوهان بهراد اکسیر

شیمی پژوهان بهراد اکسیر

مدیر عامل: مجتبی رضائیان تلفن ثابت: 05136223764 وب سایت: محل استقرار: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، ساختمان شهید ارشادی، واحد 117
جزئیات بیشتر‌
زیست فناور پراژن

زیست فناور پراژن

زیست فناور پراژن

مدیر عامل: میثم سمیعی تلفن ثابت: وب سایت: محل استقرار: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، ساختمان شهید حکمت
جزئیات بیشتر‌
پردازش هوشمند یاقوت

پردازش هوشمند یاقوت

پردازش هوشمند یاقوت

مدیر عامل: محمد کاظمی تلفن ثابت: وب سایت: rubysoft.ir محل استقرار: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، ساختمان شهید ارشادی
جزئیات بیشتر‌
پردیس صنایع سرامیکی خراسان

پردیس صنایع سرامیکی خراسان

پردیس صنایع سرامیکی خراسان

مدیر عامل: سید محمد امین سیدموسوی تلفن ثابت: 05138543113 وب سایت: محل استقرار: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، ساختمان شهید رفیعی
جزئیات بیشتر‌
آزمون سازی و استعداد یابی زبان پیش قدم توس

آزمون سازی و استعداد یابی زبان پیش قدم توس

آزمون سازی و استعداد یابی زبان پیش قدم توس

مدیر عامل: رضا پیشقدم تلفن ثابت: وب سایت: pishghadam-center.irfa محل استقرار:
جزئیات بیشتر‌
تدبیر پایش شهاب

تدبیر پایش شهاب

تدبیر پایش شهاب

مدیر عامل: امیرحسین سفیدگر تلفن ثابت: 05138805156 وب سایت: محل استقرار: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، ساختمان شهید ارشادی
جزئیات بیشتر‌
تناسب اندیشان کسب و کار آریان

تناسب اندیشان کسب و کار آریان

تناسب اندیشان کسب و کار آریان

مدیر عامل: سید مرتضی عظیم زاده تلفن ثابت: وب سایت: fitkasb.ir محل استقرار:
جزئیات بیشتر‌
نوآوران نیتا موج توس

نوآوران نیتا موج توس

نوآوران نیتا موج توس

مدیر عامل: مریم خطیبی مقدم تلفن ثابت: 05138413464 وب سایت: محل استقرار: بلوار کوثر شمالی، پارک علم و فناوری دانشگاه ، مجموعه کوثر
جزئیات بیشتر‌
تجهیزات مهندسی فن آوران جابان

تجهیزات مهندسی فن آوران جابان

تجهیزات مهندسی فن آوران جابان

مدیر عامل: مصطفی مبرا تلفن ثابت: وب سایت: jabantech.com محل استقرار: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، ساختمان شهید ارشادی
جزئیات بیشتر‌
تحلیل داده های اقتصادی دارایان

تحلیل داده های اقتصادی دارایان

تحلیل داده های اقتصادی دارایان

مدیر عامل: علی چشمی تلفن ثابت: وب سایت: www.daraian.comfa محل استقرار: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، ساختمان شهید رفیعی، واحد 405
جزئیات بیشتر‌