1.خدمات اسکان

 • تامین دفتر کار تمامی واحدهای پذیرش شده
 • تامین تجهیزات اداری مورد نیاز تمامی واحدهای پذیرش شده
 • تامین فضای مورد نیاز جهت برگزاری جلسات، سمینارها و دوره های آموزشی

در فضایی به مساحت 8500 متر مربع در قالب 6 ساختمان

   645896415231256

 

2. خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات

1396021812482095210769154  
 • خدمات میزبانی وب
 • ایجاد شناسه، پشتیبانی سامانه مکاتبات، دریافت تقاضاها و شکایات
 • تامین عرض باند اینترنت و سرویس های شبکه
 • مدیریت مصرف اینترنت VPN
 • پشتیبانی کارتخوان، پشتیبانی CCTV
 • تلفن اینترنتی مراکز رشد
 • خدمات تلفن واحدهای فناوری در پردیس
 • پشتیبانی زیر ساخت شبکه

 

3.خدمات رفاهی

 • صدور کارت شناسایی
 • استفاده از غذاخوری های دانشگاه
 • استفاده از استخر دانشگاه
 • برچسب تردد خودرو
  849859645652654