در اولین روز بیست و پنجمین نمایشگاه صنعت و اتوماسیون صنعتی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد، حسن نوری زاده، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و امیررضا رجبی، مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان به همراه امیرحسن امیری، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد از پاویون شرکت های پارک دانشگاه بازدید به عمل آوردند و در جریان آخرین دستاوردها و محصولات تولیدی این شرکت ها قرار گرفتند.

 

P1070320P1070293

P1070321P1070357

P1070458P1070471