دنازیست آسیا

دنازیست آسیا

دنازیست آسیا

مدیر عامل: حسام دهقانی تلفن ثابت: 051-387-61-906 وب سایت: denazist.ir محل استقرار: پارک علم و فناوری، ساختمان شهید رفیعی، اتاق 433
جزئیات بیشتر‌
رادان الکترونیک فردوسی

رادان الکترونیک فردوسی

رادان الکترونیک فردوسی

مدیر عامل: رضائی علیرضا تلفن ثابت: 051-387-64-071 وب سایت: radanelectronics.ir محل استقرار: پارک علم و فناوری، ساختمان شهید رفیعی، اتاق 412 و 414
جزئیات بیشتر‌
گروه صنعتی جهان افروز

گروه صنعتی جهان افروز

گروه صنعتی جهان افروز

مدیر عامل: سعید کریم نژاد رشتخواری تلفن ثابت: 051-354-10-611 وب سایت: jahanafrooz.com محل استقرار: پارک علم و فناوری، ساختمان شهیدچمران، اتاق L23
جزئیات بیشتر‌
مشاوران رشد صنایع ایرانیان فردا

مشاوران رشد صنایع ایرانیان فردا

مشاوران رشد صنایع ایرانیان فردا

مدیر عامل: ندا خراسانی تلفن ثابت: 051-384-67-151 وب سایت: محل استقرار: پارک علم و فناوری، ساختمان شهیدمقصودلو، اتاق 12 و13
جزئیات بیشتر‌
مدارطراح آراد

مدارطراح آراد

مدارطراح آراد

مدیر عامل: علیرضا بداغی تلفن ثابت: وب سایت: mtaco.ir محل استقرار: مشهد- پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی-ساختمان شهید استیری اتاق 446
جزئیات بیشتر‌
تجهیزات ابزارآزما خاورمیانه

تجهیزات ابزارآزما خاورمیانه

تجهیزات ابزارآزما خاورمیانه

مدیر عامل: حامد ملااحمدیان کاسب تلفن ثابت: 051-384-22-014 وب سایت: abzarazma.ir محل استقرار: مشهد- پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی- ساختمان شهیدمقصودلو اتاق117
جزئیات بیشتر‌