در دومین روز از بیست و پنجمین نمایشگاه صنعت و اتوماسیون صنعتی که در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد در حال برگزاری می باشد، تفاهم نامه همکاری ها و هم افزایی های مشترک فی مابین دکتر امیرحسن امیری، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر حمیدرضا ایمانی جاجرمی، رئیس پارک علم و فناوری نیرو در محل پاویون پارک علم وفناوری دانشگاه فردوسی مشهد، منعقد گردید.
در این تفاهم نامه بر استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های طرفین به جهت حمایت از شرکت های فناور دانش محور و دانش بنیان در راستای رفع نیازمندی های استان و کشور تاکید گردیده است.

 

P1070745P1070741

P1070689P1070746

P1070761