تنظیم کننده ولتاژ برق شهر (استابلایزر) هوشمند 2KVA (تجهیزات ابزارآزما خاورمیانه)

دانش بنیان
حامد ملااحمدیان کاسب مدیر عامل