دومين دورهمي صميمانه پارك علم و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد با محوريت ”تعريف مساله هاي ارزشمند“  با حضور آقاي دكتر ضابط رئيس دانشگاه فردوسي مشهد، آقاي دكتر نظري مدير مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي، آقاي دكتر سعيدزاده مديرعامل شركت بيمه نوين استان خراسان رضوي، آقاي مهندس نظري مديرعامل شركت توسعه گردشگري خراسان رضوي، شركتهاي دانش بنيان و واحدهاي فناور پارك علم و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد برگزار گرديد.


در اين مراسم که آقای دکتر لطفی سرپرست پارک علم و فناوری و مدیران پارک هم حضور داشتند، از خدمات ارزشمند جناب آقاي مهندس موسوي طي دو دهه فعاليت در حوزه فناوري دانشگاه در سمت هاي مدير مركز رشد و  معاون پارك علم و فناوري دانشگاه تقدير شد و لوح تقدير و هديه ای به رسم یادبود به ایشان اهدا گرديد.

 

photo 2023 09 20 11 28 03

photo 2023 09 20 11 27 40