شركت فني مهندسي بسپار پايش پارس به مديريت عاملي جناب آقاي مهدي محمودي فريماني از شركت هاي مستقر و فعال مركز رشدِ پارك علم و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد كه موفق به اخذ مجوز دانش بنيان از معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري گرديده، در مراسم بزرگداشت روز ملي صنعت و معدن از طرف سازمان و خانه صنعت، معدن و تجارت به عنوان واحد نمونه فني و مهندسي سال 1402 برگزيده شده است. شركت مذكور با محوريت راه اندازي آزمايشگاه تخصصي اكروديته در سطح ملي و بين المللي به منظور ارتقاء بهره وري واحدهاي توليدي با ارائه خدمات تخصصي پليمري در سال 1393 با حضور تعدادي از اعضاي برجسته هيات علمي دانشگاه فردوسي و فارغ التحصيلان دانشگاهي فعاليت خود را آغاز نموده است.