هشتمین جلسه شورای فناوری امورموسسات پارک علم و فناوری در تاریخ 1402/05/03 با حضور سه شرکت متقاضی استقرار در امورموسسات پارک دانشگاه برگزار شد

 

photo5915141183