هفتمین جلسه شورای فناوری امور موسسات پارک علم و فناوری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ با حضور دو شرکت متقاضی استقرار در امورموسسات پارک دانشگاه برگزار شد

 

photo5466728701

photo5466728701