شركت فراوردانه فردوسي مشهد از شركت هاي مستقر و فعال مركز رشدِ پارك علم و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد كه موفق به اخذ مجوز دانش بنيان از معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در زمينه فناوري ميكرونايزر فليكرگريده است. اخيراً، شركت ياد شده قرارداد ساخت، نصب و راه اندازي خط ميكرونايزر فليكر با ظرفيت دو تن در ساعت را براي مجتمع كشاورزي و دامپروري عبدالرضا خزاعي، به عنوان يكي از عمده ترين مجتمع هاي كشاورزي و دامپروري استان به حجم 60 ميليارد ريال، منعقد نموده است. ميكرونايزر فليكر به پرتودهي دانه ها با پرتوي مادون قرمز اطلاق مي شود كه طي آن قابليت هضم و انرژي دانه هاي غلات افزايش مي يابد. فناوري ميكرونايزر فليكر براي فرآوري دانه هاي خوراكي دام در سال ۱۳۹۸ توسط شركت فرآوردانه فردوسي مشهد با شماره ۱۰۲۸۵۸ ثبت اختراع گرديده است. انعقاد قرارداد عرضه اين فناوري پس از بررسي هاي ميداني و احراز كارآيي و اثر بخشي محصولات فرآوري شده بر عملكرد دام صورت گرفته است. فناوري ميكرونايزر فليكر موجب افزايش عملكرد و بهره‌وري از منابع خوراكي به ويژه غلات وارداتي مي گردد. شايان ذكر است مجتمع كشاورزي و دامپروري عبدالرضا خزاعي كه در سال جاري و سنوات گذشته به عنوان  واحد نمونه در بخش كشاورزي از سوي دستگاه هاي ذيربط انتخاب شده، در استفاده از فناوري هاي جديد پيشتاز است.

 

photo 2023 06 19 08 04 47