ششمین جلسه شورای فناوری امور موسسات پارک علم و فناوری دانشگاه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ با حضور دو شرکت فناور متقاضی استقرار در امور موسسات پارک دانشگاه برگزار شد

 

photo4893988833

photo4893988833