بازدید آقایان مهندس عبدی و محمدی، نمایندگان شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه از پژوهشکده هواخورشید، شرکت های مرکز رشد از جمله مدار طراح آراد، پیشرو فناوران ابزار دقیق پارس، تدبیرصنعت پترو سازه پاژ، رادان الکترونیک فردوسی.

 

photo3239697242

photo3239697114

photo3239697219