نشستی با عنوان تبیین فرایند استقرار در مرکز رشد علوم انسانی باحضور مهندس موسوی معاون پارک و علم فناوری دانشگاه فردوسی مشهد، مهندس امین مدیر مراکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد و خانم مهندس اطهری کارگزار شرکت های دانش بنیان در محل دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار گردید.

 

این جلسه که به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید، با استقبال خوب دانشجویان تحصیلات تکمیلی مواجه شد. ابتدا سرکار خانم دکتر حسینقلی زاده مقدماتی را بیان نمودند. سپس دانشجویان تحصیلات تکمیلی به بیان سوالات و دغدعه های خود پرداختند. پس از آن مهندس موسوی و مهندس امین نکاتی را در خصوص استقرار در مرکز رشد بیان کردند و به سوالات دانشجویان پاسخ دادند. در پایان هم سرکار خانم اطهری در خصوص فرایند دانش بنیاد شدن شرکت ها نکاتی را بیان نمودند.

a

a

a

a

a

a