مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

نام شرکت:سامان صنعت سپهر

عنوان ایده محوری: ايجاد آزمايشگاه مجازي به منظور توسعه نرم افزارهاي شبيه سازي رايانه اي در طراحي و توليد قطعات و فرايندهاي صنعتي

1-1- توضیح ایده محوری:

ايجاد آزمايشگاه مجازي، به منظور بومي سازي دانش فني استفاده از نرم افزارهاي مورد نياز صنايع، به ارتقاي دانش نرم افزاري كليه بخشهاي مختلف صنعت از جمله توليد قطعات خودرو، تاسيسات و تهويه مطبوع، هوا و فضا، نفت- گاز- پتروشيمي و نيروگاه جهت نيل به اهداف زير ياري مي رساند:

ابداع روشهاي جديد توليد و يافتن فناوري مناسب مبتني بر شبيه سازي رايانه اي

رفع تنگناههاي فني- مهندسي واحدهاي توليدي

افزايش بهره وري و فعاليتهاي مربوط از قبيل: كاهش و بازيابي ضايعات و صرفه جويي در منابع انرژي و آب، كاهش هزينه هاي ساخت، تعمير و نگهداري قطعات

توليد و كسب دانش فني مورد نياز صنايع و معادن كشور بويژه فناوريهاي نوين در زمينه توليد قطعات، ابزار و ماشين آلات و محصولات توليدي صنعتي و معدني

دستيابي به كيفيت، كاهش قيمت تمام شده و مزيتهاي رقابتي با هدف امكان صادرات قطعات توليدي

4835 :تعداد دفعات بازید