مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد


هوش آوران پاژ

نام مدیر عامل:کاظم پور بدخشان

زمینه فعالیت: بهینه سازی

ایده محوری:ساخت دستگاه نمونه سازی سریع

معرفی کوتاه:

این شرکت در سال1386به صورت سهامی خاص تاسیس گردیده است.این شرکت با هدف هوشمند سازی و بهینه سازی سیستم های مختلف کار خود را در زمینه های مختلف آغاز نمود و هم اکنون بر روی پروژه اسکن اجسام و تعیین مشخصات سه بعدی با استفاده از روش های نور یافته مشغول بکار می باشد.

محصولات و خدمات:

3dscanدستگاه-

rapid prototyping دستگاه-

اطلاعات تماس:

آدرس: دانشگاه فردوسی مشهد، جنب دانشکده مهندسی ،مرکز رشد1

تلفن:8837381-0511

info

2179 :تعداد دفعات بازید