مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

متال فوم سازان شرق

نام مدیرعامل: احمد مولودی

زمینه فعالیت:فنی و مهندسی

ایده محوری:تولید فوم های فلزی

معرفی کوتاه:

این شرکت با هدف ساخت و تولید فوم های فلزی در مقیاس صنعتی برای اولین بار در سال 1386تأسیس گردید. و هم اکنون در تجهیز و ساخت دستگاه های مورد نیاز و تحقیق و بررسی های بیشتر در مورد یافتن روش های جدید و افزایش کیفیت محصول فومی فعالیت دارد.

محصولات و خدمات:

-پانل های ساندویچی فوم آلومینومی

-فوم های تخلخل باز

-فوم های تخلخل بسته

اطلاعات تماس:

آدرس: دانشگاه فردوسی مشهد، جنب درب شرقی،مرکز رشد3

تلفن: 09151238533

 پايگاه اينترنتي: www.metfoam.ir

ahmad-moodi@yahoo.comایمیل:

3226 :تعداد دفعات بازید