مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهدالکترونیک گستران زئوس

نام مدیر عامل:سید احمد علویون

زمینه فعالیت: الکترونیک و اتوماسیون

ایده محوری:باکس اتوماسیون گلخانه

معرفی کوتاه:

این شرکت در سال 1386 در زمینه های پژوهشی و انجام پروژه های الکترونیک و مخابرات فعالیت خود را آغاز نموده است ، با هدف ارتقاء سطح فنی و مهندسی خود پروژه های گوناگونی را طراحی و اجرا کرده است و فعالیت های شرکت را می توان در 4دسته شرح داد:

1-عناوین تحقیقاتی و پژوهشی 2- پروژه های فنی و تخصصی 3-برگزاری دوره های آموزشی4-برگزاری همایشها و شرکت در نمایشگاه

محصولات و خدمات:

-باکس اتوماسیون

-تجهیزات دما و رطوبت

- باکس تمام اتوماتیک پرورش گیاهان گلخانه ای

اطلاعات تماس:

آدرس: دانشگاه فردوسی مشهد، جنب دانشکده مهندسی ،مرکز رشد1

تلفن: 8837395-0511

ahmadalavyon@yahoo.comایمیل:

1670 :تعداد دفعات بازید