مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد


واحد فناور مستقر در مركز رشد فناوري دانشگاه فردوسي مشهد

آدنیس فلات شرق

نام مدیر عامل:حامدکاوه

زمینه فعالیت: ارئه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی

ایده محوری:تولید بذور با کیفیت

معرفی کوتاه:

این شرکت در سال 1388 با ایده تحول در ارائه خدمات کشاورزی تأسیس گردید.این شرکت معتقد به ارائه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی با کیفیت بالا و در حد استانداردهای جهانی به عموم هموطنان عزیز است.

محصولات و خدمات:

-مشاوره در طراحی گلخانه و مشاوره کشت و پرورش گیاهان خاص

-مشاوره در طراحی باغ و فضای سبز

-بذور با کیفیت انواع سبزیجات

اطلاعات تماس:

آدرس:دانشگاه فردوسی مشهد،جنب درب شرقی،مرکز رشد و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد ساختمان شماره 3

تلفن: 8763633-0511

adonisfalatshargh@yahoo.comایمیل:

1733 :تعداد دفعات بازید