مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

شرکت تعاونی دانش بنیان انگاره فیزیک توس

نام مدیر عامل:امین فاطمی محمد آباد

ایده محوری

طراحی و تولید المان های فیزیکینام و نجومی و شبیه سا زی نمونه های آموزشی آنها

معرفی کوتاه

این مجموعه در سال 1390 در مرکز رشد شروع به فعالیت کرده ،ودر برنامه آینده خود در نظر دارد 1-تولید مجموعه های آموزشی نجوم و فیزیک برای همه ی گروه های سنی 2- طراحی و اجرای پارک فیزیک3- طراحی و ایجاد افلاک نما را تحقق بخشد.

محصولات و خدمات

_طراحی و ساخت اتاقک ابر ویلسون (دستگاه آشکارساز پرتوهای کیهانی) برای اولین بار در ایران

_طراحی و ساخت شبیه ساز حرکت خورشید برای اولین بار در ایران

-طراحی بزرگترین ساعت آفتابی سازه ای کشور به سفارش کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات تماس :

آدرس :پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- مرکز رشد و فناوری دانشگاه – ساختمان شماره 4

تلفن:05118799453

ایمیل:Engarehphysics.ir info@engarehphysics.ir

2931 :تعداد دفعات بازید