مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

نام شركت: فناوري سبز پرور توس

نام مدیر عامل: لیلا جدی

عنوان ايده‌ي محوري:

تكثير گوجه­فرنگي از طريق كشت بافت

í معرفی ايده‌ی محوري:

در اين طرح سعي بر آن است که با تكثير ارقام تجاري پر محصول گوجه­فرنگي از طريق كشت بافت، مانند ارقام هيبريد، كه از طريق كشت بذر امكان تكثير مستقيم آن­ها وجود ندارد، بدون صرف هزينه تلاقي مجدد گياهان والد، كوددهي، سمپاشي، نشاكاري، آبياري، گلخانه و ... در يك فضاي محدود و طي مدت زماني كوتاه، تعداد انبوهي گياهان يكنواخت و عاري از آفات و بيماري­ها را در خارج از فصل كشت، توليد نماييم. اين گياهان تکثير شده به روش کشت بافت از قدرت رشد بالايى نسبت به گياهانى که به روش­هاى سنتى تکثير مى­شوند، برخوردارند. به دليل يكنواختي گياهان حاصل از كشت بافت، عمليات داشت و برداشت، آسان­تر و کم هزينه­تر خواهد بود و نيز سازگاري گياهان حاصل، يکسان است. ميوه هاي توليد شده از نظر شکل، رنگ، اندازه و زمان رسيدن، يکنواخت­تر هستند و در نتيجه افزايش کيفيت، کاهش ضايعات و کاهش هزينه جداسازي را در پي دارد. عملکرد در واحد سطح و ميزان بهره­وري افزايش مي­يابد و عمليات مکانيزاسيون راحت­تر انجام مي­شود. كه موارد مذكور، سهم قابل توجهي در صرفه­جويي در هزينه­هاي توليد و درنتيجه كاهش قيمت گوجه­فرنگي و بالا رفتن كميت و كيفيت محصول و افزايش درآمد توليدكنندگان در كشور ما خواهد داشت.

2485 :تعداد دفعات بازید