مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

بهین سامان

نام مدیرعامل:امیر رضا عطاری

زمینه فعالیت:فنی و مهندسی

ایده محوری:طراحی و ساخت یک سیستم راداری برای تعیین فاصله یک هدف در محدوده 30 تا 100 متر

معرفی کوتاه:

این شرکت در سال با هدف ارائه خدمات مشاوره مدیریت و مهندسی صنایع در خدمت مدیران عرصه های مختلف کشور در جهت توسعه ، بهبود، تحول و بالندگی سازمانی شرکت های طرف قرارداد می باشد

این شرکت در زمینه تحلیل سیستم ها ، مشاوره مدیریت در فرآیندهای برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و نظارت ،خدمات مهندسی ،مدیریت اطلاعات فعالیت دارد.

محصولات و خدمات :

- طراحی و ساخت یک سیستم راداری برای تعیین فاصله یک هدف در محدوده 30 تا 100 متر

 اطلاعات تماس:

آدرس:دانشگاه فردوسی مشهد،جنب دانشکده مهندسی،مرکز رشد شماره 1

تلفن:8662868-0511

Attari50@.um.ac.irایمیل:


1929 :تعداد دفعات بازید