مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

نام واحد فناور مستقر در مركز رشد فناوري دانشگاه فردوسي مشهد:هوش آوران پاژ

عنوان ایده محوری:ساخت دستگاه نمونه سازی سریع

توضیح ایده محوری:هدف از انجام طرح ساخت دستگاه نمونه سازی سریع است.در این فرایند امکان ساخت یک نمونه پلاستیکی و حتی فولادی به طور مستقیم از اطلاعات مدل طراحی شده) (CADبدون نیاز به ابزار و قالب خاصی فراهم میشود. دستگاه مورد نظر از گروه تف جوشی به کمک لیزر است و از این رو برای ساخت نمونه احتیاج به مواد اولیه وارداتی (به طور مثال پلیمر های حساس به نور) وگران قیمت ندارد. در این روش با تابانیدن پرتو لیزر به پودر پلاستیک یا فلز در هر لایه ناحیه خای را به هم جوش داده و در نهایت با افزودن لایه های مختلف حجم کامل را به دست می آورد.

3140 :تعداد دفعات بازید