برگزاری نشست رئیس دانشگاه جامی افغانستان جناب آقای دکتر میرمحمد ایوبی و رئیس مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد جناب آقای مهندس سیدحسین موسوی؛ در این نشست یک روزه طرفین به بیان ظرفیت ها و افتخارات خود پرداختند و از ایجاد زیرساخت ها و تلاش های انجام شده برای تغییر نگرش اساتید و دانشجویان برای تبدیل دانش به ثروت نکاتی بیان شد.

در ادامه برخی شرکت های مرکز رشد واحدهای فناور به معرفی محصولات و توانمندی های خود پرداختند.

در نهایت امضا تفاهم نامه در خصوص همکاری های مشترک برای استفاده از ظرفیت ها، تجاری سازی محصولات، توانمندسازی حوزه فناوری و ایجاد شرکت های دانشگاهی در دانشگاه جامی در دستور کار قرار گرفت.

jami

رویدادهای پیش رو

26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398
27 تا 30 تیرماه 1398

 


 

معرفی شرکت ها: شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق