کسب رتبه دوم شرکت بهین ره آورد بهبود در همایش روز علوم انسانی در هفته پژوهش و فناوری

در هفته گراميداشت پژوهش و فناوري و در روز علوم انساني، همايشي با محوريت بازنمايي اهميت نقش علوم انساني در بحث پژوهش و فناوري، به همت دانشگاه علامه طباطبايي و به سفارش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار شد. در اين همايش با همكاري دانشگاه هاي برتر مجري علوم انساني در سطح كشور و پس از بررسي و ارزيابي توانمندي هاي شركت هاي دانش بنيان حوزه علوم انساني، برترين هاي اين حوزه در هر دانشگاه انتخاب شدند كه از ميان واحدهاي فناور مراكز رشد دانشگاهي، شركت بهين ره آورد بهبود به مديريت جناب آقاي ادريس مظلوم زاده، از مجموعه مراكز رشد واحدهاي فناور علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، حائز دريافت رتبه 2 شناخته شدند

رهین به اورد

رویدادهای پیش رو

26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398
27 تا 30 تیرماه 1398

 


 

معرفی شرکت ها: شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق