مراسم تقديراز همكار مركز رشد واحدهاي فناوري

1222222222222222222

مراسم تقدير از جناب آقاي مهدي شمس كارشناس مالكيت فكري دانشگاه و مسوول پشتيباني مراكز رشد دانشگاه در روزسه شنبه 30 بهمن ماه 1397 با حضور همكاران اين مركز برگزار شد

رئيس مركز رشد دانشگاه در اين مراسم ضمن خير مقدم به همكاران، از خدمات و تلاش‌هاي بي دريغ جناب آقاي شمس تشكر و قددراني نمود و از خداوند متعال توفيق روزافزون ايشان را خواستار شد.

حسن ختام برنامه، اهداي گل و عكس يادگاري مقابل سازمان مركزي با همراهي جمعي از  همكاران  بود.

122222222222222222

رویدادهای پیش رو

26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398
27 تا 30 تیرماه 1398

 


 

معرفی شرکت ها: شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق