قابل‌توجه دانش‌آموختگان سال‌های 90 تا 94 دانشگاه فردوسی مشهد

0e9b87138bff63b938876836bba75b54 استحضار دارید که اطلاع از وضعیت شغلی دانش‌آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ازجمله مواردی است که همواره مورد تأکید و دغدغه بوده و در همین راستا موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی به‌منظور رصد اشتغال دانش‌آموختگان به شکل دوره‌ای اقدام به جمع‌آوری اطلاعات ایشان می‌نماید.

بدین‌وسیله از کلیه دانش‌آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای و دکتری تخصصی که در محدوده زمانی سال‌های 90 تا 94 از دانشگاه فردوسی مشهد دانش‌آموخته شده‌اند تقاضا می‌شود با مراجعه به آدرس: http://irphe.ac.ir/um و تکمیل پرسشنامه آنلاین، اطلاعات مربوط به خود را بارگذاری نمایند.

بدیهی است که نتایج تکمیل پرسشنامه و اطلاعات صحیح به‌دست‌آمده، مبنای برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای آینده دانشگاه و اشتغال دانش‌آموختگان خواهد بود.

معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

 

رویدادهای پیش رو

26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398
27 تا 30 تیرماه 1398

 


 

معرفی شرکت ها: شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق