نشست مدیر مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد در نشست با معاون سازمان حفاظت محیط زیست

12222222255555555

در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه هفته پژوهش، فناوری و فن بازار، روز سه شنبه 4 دی ماه 1397 نشستی با حضور برخی مدیران پژوهش و فناوری دانشگاه ها با دکتر تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور برگزار شد.

در این نشست مهندس موسوی مدیر مرکز رشد واحدهای فناور به نمایندگی از دانشگاه فردوسی مشهد نیز حضور داشت. دکتر تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در این دیدار بر نقش دانشگاه ها در حل مشکل آلاینده های بخش صنعت تاکید کرد از دانشگاه ها خواست تا به صنایع در برطرف کردن مشکلات آلاینده ها و همچنین تدوین استانداردهای ارزیابی آلایندگی کمک نمایند.

مدیر مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه فردوسی مشهد  نیز در این دیدار پس از ارائه گزارشی از فعالیت های علمی و پژوهشی دانشگاه و موفقیت های آن در مسیر تبدیل دانش به  محصول به توانمندی های شرکت های دانش بنیان در اشاره نمود. مدیر مرکز رشد واحدهای فناور از جمله فعالیت های موفق دانشگاه فردوسی مشهد در رابطه با محیط زیست برگزاری همایش تخصصی آب و راه اندازی فن بازار آب، جشنواره رویش و ارائه ایده های نو و همچنین توانمندی های برخی شرکت های مرکز رشد و دانش بنیان دانشگاه فردوسی مشهد از جمله در زمینه های تصفیه آب اشاره نمود که مورد توجه معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور قرار گرفت.

 

 

رویدادهای پیش رو

26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398
27 تا 30 تیرماه 1398

 


 

معرفی شرکت ها: شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق