اخبار و برنامه های هفته گرامیداشت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

جشنواره و نمایشگاه هفته گرامیداشت پژوهش و فناوری خراسان رضوی در تاریخ  12 الی 15 آذر ماه 1397 در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود.

2018-11-29 1

674586468763543687634345

رویدادهای پیش رو

26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398
27 تا 30 تیرماه 1398

 


 

معرفی شرکت ها: شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق