اهداف کلی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد عبارتند از:

 • تکمیل فرایند تجاری سازی؛
 • ایجاد شرکت های دانش بنیان و ارزش آفرین؛
 • تکمیل چرخه ارتباط صنعت و دانشگاه؛
 • افزایش کارایی و اثربخشی پژوهش های کاربردی دانشگاه؛
 • افزایش سهم واحدهای فناور دانشگاه در ایجاد ارزش افزوده و فعالیت های اقتصادی؛
 • توسعه و تعمیق ارتباط واحدهای صنعتی و اجرایی با دانشگاه؛
 • تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه از طریق فعالیت های دانش محور و فناورانه؛
 • ارتقای توان رقابتی و پاسخگویی دانشگاه براساس تقاضای محوری؛
 • برنامه ریزی جهت ایجاد مراکز رشد تخصصی متانسب با مزیت های نسبی منطقه؛
 • کمک به افزایش انگیزه دانشجویان؛

 

دستاوردهای مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد عبارتند از:

 • ايجاد زمينه اشتغال مستقیم 620 نفر؛
 • اشتغال غیر مستقیم بیش از 3000 نفر؛
 • توليد 235 محصول فناورانه؛
 • ثبت 55 عنوان اختراع؛
 • عضویت در کارگروه‌های تخصصی استان و دانشگاه؛
 • شرکت در بیش از 13 نمايشگاه و جشنواره ملی و منطقه ای نظير نمايشگاه توليدات داخل، نمايشگاه و جشنواره علم تا عمل، جشنواره شيخ بهايی؛
 • کسب رتبه برتر مراکز رشد استان در ارزیابی استانداری خراسان رضوی در سال 1389 و سال 1393؛
 • کسب رتبه در طی 4 سال متوالی در جشنواره علم تاعمل؛
 • کسب طرح برتر دهمین جشنواره کارآفرینی شیخ بهایی توسط شرکت کهکشان آریایی با طرح نخستین خط تولید بازیافت مواد پلی استایرن؛

 

 

رویدادهای پیش رو

26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398
27 تا 30 تیرماه 1398

 


 

معرفی شرکت ها: شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق