مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396

صفحه مناسب براي چاپگر

عمومی

دبيرانجمن مديران صنايع استان از مراكز رشد دانشگاه فردوسي و شركت هاي فناور مستقر درآن بازديد كرد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه ، در نشستي كه دردفتر رييس مراكز رشد دانشگاه فردوسي  برگزار شد مهندس اميرمهدي مرادي دبير انجمن مديران صنايع استان به لزوم  توسعه همكاري دو بخش صنعت و دانشگاه تاكيد كرد .


مهندس موسوي  با اشاره به اينكه در حال حاضر30 واحد فناوردر مركز رشد علوم انساني و  80 واحد فناوردر مركزرشد واحدهاي فناوري  حضور دارند افزود: مراكز رشد در كشوربا هدف تبديل دانش به محصول و خلق ثروت فعاليت مي كنند ومراكز رشد دانشگاه فردوسي مشهد  ظرفيت هاي خوبي در حوزه هاي ايده پردازي، نوآوري،  وتوليد محصول وخدمت در فناوريهاي نرم و سخت دارد وتعامل و انتقال تجربه از صنعت به شركت هاي دانش بنيان كمك موثري به رشد و توسعه اين شركتها خواهد نمود.


دبيرانجمن مديران صنايع استان ضمن بازديداز مراكز رشد دانشگاه فردوسي  ، طي نشستي با فعاليت واحدهاي فناور مستقر در اين مراكز در خصوص زمينه هاي همكاري انجمن صنايع با واحدهاي فناور به بحث و تبادل نظر پرداخت


34


لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در عمومی:
   پرداخت تسهيلات به طرحهای فناورانه اعضای هیات علمی ودانشجویان

بازديد دبيرانجمن مديران صنايع استان خراسان رضوي از مراكز رشد دانشگاه فردوسي و واحدهاي فناور مستقر | 0 نظر
نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.