مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396

صفحه مناسب براي چاپگر

عمومی


مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه فردوسي مشهد كارگاه آموزشي تدوين طرح كسب و كار را برگزار كرداولين جلسه كارگاه آموزشي "تدوين طرح كسب وكار"  روز يكشنبه 17 ارديبهشت 1396 باحضور مدير عامل واحدهاي فناور مركز رشد دانشگاه و تعدادي از علاقمندان به حوزه كسب وكار دراتاق شوراي مركز رشد4 برگزار شد.


در جلسه اول "احسان شيباني" مدرس كارگاه ،ضمن ارائه تعريفي علمي از طرح كسب و كار ،ده گام از ايده تا عمل را به همراه مثال براي حاضران  تشريح نمود. لازم به ذكر است درجلسه دوم كارگاه "تدوين طرح كسب وكار"  كه در روز 24 ارديبهشت ماه برگزار شد که مقدمات اقتصاد مهندسي  تبيين شد.لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در عمومی:
   پرداخت تسهيلات به طرحهای فناورانه اعضای هیات علمی ودانشجویان

كارگاه آموزشي تدوين طرح كسب و كار | 0 نظر
نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.