مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396

صفحه مناسب براي چاپگر

عمومی

آشنايي با حقوق مالكيت فكري و نحوه ثبت اختراع،نحوه ثبت علامت تجاري و طرح هاي صنعتيمركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه فردوسي كارگاه آموزشي " آشنايي با حقوق مالكيت فكري و نحوه ثبت اختراع،نحوه ثبت علامت تجاري و طرح هاي صنعتي "  را روز يكشنبه 23 ارديبهشت 1396 باحضور مدير عامل واحدهاي فناور مركز رشد دانشگاه و تعدادي از علاقمندان دراتاق شوراي مركز رشد4 برگزار نمود.


زهرا اطهري مدير عامل شركت تدبير انديشان آركا ضمن تببين حقوق ماليكت فكري ، ثبت اختراع ، علامت تجاري و طرح هاي صنعتي فرآيند  هر يك را به تفصيل بيان داشتند .


لازم به ذكر است كارگاه حقوق قراردادها و نحوه نگارش قراردادهاي كاربردي در شركت ها درتاريخ 25/2/96 و كارگاه انتقال تكنولوژي و نحوه نگارش قراردادهاي انتقال تكنولوژي در تاريخ 30/2/96 در مكان فوق برگزار  خواهد شد.


22_5


لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در عمومی:
   پرداخت تسهيلات به طرحهای فناورانه اعضای هیات علمی ودانشجویان

كارگاه آموزشي آشنايي با حقوق مالكيت فكري و نحوه ثبت اختراع،نحوه ثبت علامت تجاري و طرح هاي صنعتي برگزار شد | 0 نظر
نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.