مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

پنجشنبه 7 ارديبهشت 1396

صفحه مناسب براي چاپگر

عمومی

بازدید جناب آقای دکتر گرامی مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به اتفاق هیات همراه؛ از شرکت بسپار پایش پارس

به گزارش روابط عمومی شرکت فنی مهندسی بسپار پایش پارس، در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال 1396 جناب آقای دکتر گرامی مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به اتفاق جناب آقای مهندس معلمی معاونت امور عمرانی و جناب آقای مهندس ربانی کارشناس منطقه؛ با حضور جناب آقای مهندس امین معاون مراکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین جناب آقای پروفسور ظهوری و جناب آقای دکتر رمضانیان از محل این شرکت بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید در رابطه با گسترش روابط دانشگاه و آزمایشگاه با صنایع، محصولات صادراتی و وارداتی و راه های ممکن برای ایجاد این ارتباط صحبت ها و رهنمودهایی مطرح گردید. همچنین جناب آقای دکتر گرامی با تکیه بر موضوع اهمیت اشتغال زایی در کاهش بزهکاری و شرارت، راهکار هایی، جهت این امر ارائه نمودند. 

13962


لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در عمومی:
   پرداخت تسهيلات به طرحهای فناورانه اعضای هیات علمی ودانشجویان

بازدید جناب آقای دکتر گرامی مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به اتفاق هیات همراه؛ از شرکت بسپار پایش پارس | 0 نظر
نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.