مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

يكشنبه 3 ارديبهشت 1396

صفحه مناسب براي چاپگر

عمومی

بازدید جناب آقای دکتر احمدزاده رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی

بازدید جناب آقای دکتر احمدزاده رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان جنوبی به اتفاق هیات همراه و آقای دکتر ملک زاده مدیر ارتباط علمی دانشگاه و جامعه و جناب آقای مهندس موسوی رئیس مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد از آزمایشگاه بسپار پایش پارس

در این بازدید ایشان از فرآیندهای کاری و تجهیزات ساخت شده توسط شرکت بسپار پایش پارس بازدید به عمل آورده و همچنین راهکارهایی در جهت تسریع فرآیند دانش بنیانی شرکت ایراد نمودند.

961


لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در عمومی:
   پرداخت تسهيلات به طرحهای فناورانه اعضای هیات علمی ودانشجویان

بازدید جناب آقای دکتر احمدزاده رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی | 0 نظر
نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.