مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

يكشنبه 20 فروردين 1396

صفحه مناسب براي چاپگر

عمومی

به گزارش روابط عمومی شرکت فنی مهندسی بسپار پایش پارس، در تاریخ چهاردهم
فروردین ماه سال 96 جناب آقای مهندس مهدی کرامتی معاون ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ به همراه جناب آقای مهندس موسوی، رئیس مراکز
رشد دانشگاه فردوسی مشهد از محل این شرکت بازدید به عمل آوردند.


در این بازدید جناب آقای مهندس کرامتی، از نزدیک در جریان دانش­بنیان شدن شرکت
بسپار پایش پارس قرار گرفتند و در رابطه با مراحل دریافت گواهی دانش ­بنیان با سطوح
مختلف و مشکلات کنونی شرکت، توضیحات مفید و راهکارهایی کارآمد ارائه داده ­اند.


منبع:www.bpp-co.com


لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در عمومی:
   پرداخت تسهيلات به طرحهای فناورانه اعضای هیات علمی ودانشجویان

بازدید جناب آقای مهندس کرامتی معاون ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ از شرکت بسپار پایش پارس | 0 نظر
نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.