مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

يكشنبه 10 بهمن 1395

صفحه مناسب براي چاپگر

عمومی

بازدید جناب آقای مهندس جمیع مدیر کل اداره استاندارد خراسان رضوی و سر کار خانم مهندس محمدی مدیر تایید صلاحیت و سیستم های مدیریت کیفیت استان خراسان رضوی در حضور جناب آقای مهندس موسوی رئیس مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد از شرکت بسپار پایش پارس در تاریخ پنج شنبه 07/11/1395 صورت گرفت.

در طی این جلسه صحبت هایی در خصوص معرفی شرکت از طرف اداره استاندارد به سایر واحد ها انجام شد، همچنین توانایی های آموزشی تخصصی پلیمری آموزش شرکت برای ایشان توضیح داده شد که استقبال و تایید نمودند.در طی این جلسه آقای مهندس موسوی نیز توضیحاتی در خصوص شرکت های مرکز رشد و حمایت های دانشگاه از آن ها بیان داشتند.

Untitled


لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در عمومی:
   پرداخت تسهيلات به طرحهای فناورانه اعضای هیات علمی ودانشجویان

بازديد جناب آقاي مهندس جميع مدير كل اداره استاندارد خراسان رضوي از شرکت بسپار پایش پارس | 0 نظر
نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.