مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

دوشنبه 13 دي 1395

صفحه مناسب براي چاپگر

عمومی

در رابطه با مسائل
بیان شده توسط مهندس افشین، دکتر ظهوری و رمضانیان و مهندس موسوی بیان داشتند که
آماده هرگونه همکاری در بخش های مطرح شده می باشند و در راستای طرح های دانش بنیان
نیز قرار بر این شد که طرح دکتر ظهوری و یکی دیگر از طرح های مرکز رشد، به سازمان
صنعت، معدن و تجارت ارائه شود و بدین ترتیب زمینه همکاری های آینده سازمان صنعت،
معدن و تجارت با دانشگاه ها فراهم گردد و از این دو طرح الگو برداری و در کل کشور استفاده گردد


WP_20161215



لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در عمومی:
   پرداخت تسهيلات به طرحهای فناورانه اعضای هیات علمی ودانشجویان

بازدید مهندس افشین و مهندس پسندیده از شرکت بسپار پایش پارس | 0 نظر
نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.