مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

شنبه 25 دي 1389

صفحه مناسب براي چاپگر

عمومی

قابل توجه پژوهشگران و صاحبان ايده

صندوق پژوهش وفناوری خراسان رضوی از میان طرحهای فناورانه برتر اقدام به پذیرش و ارائه تسهیلات می نماید.

از پژوهشگران و اعضای هیات علمی و دانشجویان دعوت می گردد با مراجعه به آدرس هاي ذيل طرح هاي خود را ارسال نمايند.

این صندوق آمادگی جهت مشارکت و سرمایه گذاری مشترک در طرحهای پژوهشی و فناور و صدور ضمانت نامه های مورد نیاز موسسات فناور و دانش بنیان را نیز دارد.

شعبه مركزي: واقع در پارك علم و فناوري خراسان.

تلفن: 5003441

شعبه دانشگاه فردوسي: پرديس دانشگاه فردوسي. دانشكده منابع طبيعي. مركز رشد دانشگاه. اتاق 11

تلفن: 8793656

وب سايت:

www.krfn.ir


لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در عمومی:
   پرداخت تسهيلات به طرحهای فناورانه اعضای هیات علمی ودانشجویان

پرداخت تسهيلات به طرحهای فناورانه اعضای هیات علمی ودانشجویان | 0 نظر
نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.