مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

يكشنبه 30 خرداد 1395

صفحه مناسب براي چاپگر

عمومی

20381

جلسه بررسی توانمندی واحدهای فناور مركز رشد علوم انسانی دانشگاه  در جهت توسعه گردشگری روستايی  با حضور مهندس عباس زاده معاون مديركل امور روستايي و شوراهاي استانداري خراسان رضوي و موسوي رييس مركز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد و  واحد فناور رهجور گستر پاسارگاد در روز شنبه 29 خرداد ماه  در سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد .

در این جلسه توانمندي ها ي واحدهاي فناور مركز رشد علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد  در جهت توسعه گردشگري روستايي  و راهكارهاي اجرايي آن بررسي شد .

مهندس عباس زاده  ضمن بيان اين نكته كه رونق كسب و كارهاي محلي، تقويت و احياي سنت هاي بومي و محلي و صنايع دستي و رونق گردشگري از طريق ايجاد زيرساختهاي لازم در بخش گردشگري روستائي مي باشد تاكيد كرد يكي از اولويتهاي كاري در برنامه راهبردي سال 95 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور انجام اقدامات لازم در اين زمينه است.

در جلسه مقرر شد واحد فناور رهجور گستر پاسارگادبرنامه هاي پيشنهادي خود را به صورت عملياتي تدوين و اعلام نمايد


لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در عمومی:
   پرداخت تسهيلات به طرحهای فناورانه اعضای هیات علمی ودانشجویان

توانمندی های واحد های فناور | 0 نظر
نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.