توسط ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی انجام شد؛

انتشار فراخوان پیشنهاد طرح پژوهشی میز همکاری‏‌های ایران و برزیل 

thum-e440fa74937d868957f-1 113321 ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و بنیاد تحقیقاتی سائوپائولو برزیل اقدام به انتشار هفتمین فراخوان پیشنهاد طرح پژوهشی میز همکاری‏ های ایران و برزیل SPRINT 2018 کردند.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و بنیاد تحقیقاتی سائوپائولوی (FAPESP) برزیل اقدام به فراخوان پیشنهاد طرح پژوهشی در قالب Sprint کرده اند. هدف از این فراخوان، شناسایی پتانسیل های موجود برای همکاری های بین المللی در حوزه علوم و فناوری های شناختی بین پژوهشگران برزیلی در ایالت سائوپائولو و محققان ایرانی است.
در این چارچوب تبادل پژوهشگران برجسته بین دو کشور ایران و برزیل (ایالت سائوپائولو) به منظور گسترش همکاری ها و هدف گذاری برای توسعه پروژه های تحقیقاتی مشترک مد نظر است. فراخوان پیشنهاد طرح پژوهشی بر روی سایت ستاد بارگذاری شده است و علاقمندان برای مشارکت در آن می توانند به سایت ستاد مراجعه کنند.
بر اساس این گزارش، پیشنهاد طرح پژوهشی باید به صورت یک طرح مشترک بین پژوهشگران ایرانی (عضو هئیت علمی دانشگاه ها یا مدیر یک شرکت دانش بنیان داخلی که ترجیحا Principal Investigator ستاد هستند) و پژوهشگران برزیلی از ایالت سائوپائولو Principal Investigator در FAPESP و در چارچوب های معرفی شده در فراخوان ارائه شود.
همچنین پیشنهاد طرح پژوهشی مشترک می بایست ابتدا توسط طرفین ایرانی و برزیلی تنظیم شده و مورد توافق قرار گیرد. سپس طرف ایرانی فرم های مربوط به پیشنهاد طرح پژوهشی را در سایت ستاد (CSTC) و طرف برزیلی فرم های نظیر را در سایت FAPESP بارگذاری کند. پذیرش طرح تا 7 آبان ماه 97 ادامه دارد و در چارچوب این فراخوان (Sprint-2018)، حداکثر پنج طرح مورد حمایت مالی قرار می گیرد. البته اولویت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی در چارچوب Sprint-2018 حمایت از تیم  هایی است که سابقه همکاری پژوهشی با ستاد را داشته  یا در مجموعه گروه های پیشرو ستاد قرار دارند.

 

رویدادهای پیش رو

26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398
27 تا 30 تیرماه 1398

 


 

معرفی شرکت ها: شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق