توسط ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی؛

فراخوان حمایت از طرح‌های پژوهشی حوزه علوم شناختی منتشر شد

thum-b302f87f8e42e8dee05-12 111654 نهمین فراخوان حمایت از طرح‌های پژوهشی با تمرکز جدی بر مسائل شناختی فراگیر جامعه توسط ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی منتشر شد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی در راستای اهداف و اولویت‌های راهبردی برای  توسعه و گسترش دانش علوم شناختی در سطح کشور  نهمین فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی را با تمرکز جدی بر مسائل شناختی فراگیر جامعه در نیمه دوم پاییز امسال برگزار می کند.
تاکنون هشت مرحله فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی از سوی این ستاد برگزار شد و در نتیجه این فراخوان ها، بیش از  یکصد و سی طرح پژوهشی و مطالعاتی در حوزه علوم و فن آوری های شناختی در مراکز علمی کشور تحت پوشش حمایت های این ستاد قرار گرفتند.
حسین عزیزی  عضو ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی درباره این موضوع بیان کرد: با هدف تقویت و حمایت از ساخت تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور، در فراخوان جدید خرید تجهیزات خارجی از سوی ستاد مورد حمایت قرار نمی گیرد.
وی ادامه داد: در نهمین فراخوان طرح های پژوهشی  دریافت طرح در دو گروه انجام می شود بطوری که طرح های گروه اول به منظور توسعه هم افزایی پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در راستای رسیدن به اهداف مشخص در حوزه علوم شناختی تعریف می شوند.
عزیزی همچنین بیان کرد: هدف از این طرح ها حمایت از محققان برجسته علاقه مند به مهاجرت به حوزه علوم و فناوری‌ های شناختی است که تاکنون در این زمینه فعالیت متمزکزی نداشته اند و فعالیت های متمرکز در ارتباط با سرپرستی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری، چاپ مقالات در مجلات معتبر، انجام طرح پژوهشی، تولید محصول یا ارائه خدمات در حوزه علوم و فن آوری های شناختی تعریف شده است.
به گفته وی، این گروه از طرح های پیشنهادی محققان شامل حداقل دو پایان نامه (کارشناسی ارشد/ دکتری) است که باید در راستای اهداف پژوهشی، توسعه فن آوری و یا خدمات در حوزه شناختی  و در چارچوب اولویت های ستاد قرار داشته و دستاورد یکپارچه‌ای را دنبال کنند.
عزیزی همچنین عنوان کرد: طرح های گروه دوم  با هدف تعمیق و گسترش توسعه فن آوری، ارائه خدمات و انجام تحقیقات اصیل و در مرزهای دانش در حوزه علوم و فن آوری های شناختی است و  هدف مهم دیگر آن  تشکیل تیم‌های بین رشته‌ای در حوزه علوم و فن آوری های شناختی در راستای یک خط پژوهشی مشخص است.  طرح های پژوهشی و توسعه فن آوری، خصوصا در حوزه علوم پایه، مشروط به مشخص بودن فازهای بعدی طرح در آینده نزدیک برای رفع نیازهای جامعه و توسعه اقتصاد دانش بنیان مورد بررسی قرار می گیرند.
کارشناس ارشد ستاد توسعه علوم شناختی گفت:  برخی از حوزه های اولویت دار این فراخوان شامل "بازتوانی و ارتقاء توانمندی های شناختی، "پژوهش‌های کاربردی و بنیادی در آموزش و پرورش شناختی"، "پژوهش‌های کاربردی و بنیادی در علوم شناختی زبان (زبانشناسی شناختی)"، "پژوهش‌های شناختی مبتنی بر نگاشت مغز"، "توسعه ابزارها و فن آوری های مطالعه رفتار زمانی-شبکه ای مغز"، "پژوهش های شناختی در حوزه های بالینی و علوم اعصاب شناختی"، "توسعه فن آوری های شناختی مرتبط با ارتباط بین مغز و ماشین و مغز با مغز"، "مطالعات بنیادی و نظریه پردازی در حوزه علوم شناختی" ،"مدل سازی شناختی"  و "روانشناسی شناختی" هستند.
وی همچنین خاطر نشان کرد: در فراخوان طرح های ستاد ،همواره طرح‌های پژوهشی در حوزه‌های مشترک شناختی و علوم انسانی مانند شناخت اجتماعی، اقتصاد شناختی، مدیریت شناختی و انسان شناسی شناختی مورد توجه قرار دارد.
به گفته وی، محققان، اساتید و علاقه مندان به فعالیت در حوزه های علوم شناختی در فراخوان جدید ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی می توانند طرح های پژوهشی خود را  جهت بررسی طرح ها و برخورداری از چتر های حمایتی ستاد در نیمه دوم پاییز سال جاری همزمان با اعلام فراخوان از طریق کارتابل کاربری خود در سایت ستاد به ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی ارایه دهند.

 

رویدادهای پیش رو

26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398
27 تا 30 تیرماه 1398

 


 

معرفی شرکت ها: شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق